Selecteer een pagina

24 mei 2023 | DVW Waar produceren we medicijnen?

24 mei 2023 | DVW Waar produceren we medicijnen?

In de coronaperiode hebben we gezien dat ontwikkeling en productie van medicijnen wereldwijd plaatsvinden. Dit roept de vraag op of een sterke medicijn- en life sciences & health sector ons land welvarender en gezonder maakt, en tegelijkertijd minder afhankelijk van landen als China en India. In de stad met het Bio Sciencepark vragen we ons aan de hand van drie stellingen af hoe jij tegen dit belangrijke vraagstuk aankijkt.

Het ging diep, tijdens De Vierde Woensdag van mei in Leiden. Het was dan ook geen lichte kost: Waar moeten we medicijnen produceren? Met als inleiders drie deskundigen op het gebied van medicijnproductie en financiering en in de zaal vergelijkbare deskundigheid.

Het werd een overleg over strategische posities, best practices en de rol van Leiden, Nederland en Europa op het gebied van medicijnproductie.

Onder leiding van Tapasya Vreeken ging het gesprek over bekostiging van de zorg, de rol van de overheid en de vraag hoe de patient het best wordt gefaciliteerd. We hadden niet de ambitie om het probleem op 1 avond bij Beniras op te lossen. Wel om onze kennis te delen en een beeld te krijgen van de problematiek.

Het sleutelwoord bij dit vraagstuk blijft: samenwerking. Tussen ketenpartners, tussen overheden binnen Europa. En durf van politieke vertegenwoordigers.

Dit is een topic waar Volt nog niet mee klaar is. Het is maatschappelijk relevant en vraagt overleg. In het bewustzijn dat het gewenste resultaat een betere medicijnvoorziening moet zijn. Dat winstgevendheid daar soms voor moet wijken is een gevolg. Aan de mening van de aanwezigen te horen is dat een offer dat de industrie moet maken. En waar de overheid een sturende rol in moet spelen.

Tapasya Vreeken heeft jarenlang in farmaceutische industrie gewerkt. Eerst voor het bedrijf Bayer, waar zij verschillende functies heeft vervuld en later als senior advisor Life Scienes & Health voor EY (Ernst & Young), waarbij zij verschillende farmaceutische bedrijven voorzien heeft van advies en bijgestaan heeft in de uitvoer van strategische vraagstukken.

Marty Groen in ’t Woud is al ruim 30 jaar werkzaam in de farmaceutische industrie. Toen hij midden jaren 90 de overstap maakte naar Organon, heeft hij zijn focus verlegt van de Nederlandse naar de Europese en Amerikaanse gezondheidszorg. De laatste 3 jaar is hij weer volledig terug in Nederland om in samenwerking met Nederlandse politiek en gezondheidszorginstanties repurposed en precision medicine op de kaart te zetten, waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan een toekomstbestendige Nederlandse en Europese gezondheidszorg.

Emar Gemmeke werkt bij de Nederlandse overheid en heeft jarenlange ervaring met bevorderen van buitenlandse handel en inzicht in de afwegingen die de overheid daarbij maakt. In zijn huidige baan werkt hij op het raakvlak van internationaliseren en vernieuwen, verduurzamen en versterken van de economie en het vestigingsklimaat.

Stellingen:

De eerste stelling raakt aan Leiden en het BSP want hij gaat over medicijnontwikkeling:

 

Het lokaal bijeenbrengen van research, testen en produceren  is een voorwaarde als Nederland toonaangevend wil zijn in medicijnontwikkeling.

De tweede stelling raakt aan de medicijnproductie zelf.

 

Nederland moet meer medicijnen in eigen land produceren voor een betrouwbare en betaalbare gezondheidszorg.

De laatste stelling richt zich op de samenhang tussen de eerste twee stellingen, welk element van de eerdere discussies is eigenlijk belangrijker voor onze samenleving, ontwikkeling of productie?

 

Welzijn in Nederland is meer gebaat bij productie in Nederland dan bij ontwikkeling in Nederland.

Loading...