Selecteer een pagina

Klimaat, natuur en biodiversiteit

Klimaat, natuur en biodiversiteit

Education for Climate coalition

Uitdaging (5+1): Smart state

Waarom?

Sinds eind juni is de nieuwe klimaatwet van kracht vanuit de Europese Unie met het doel de CO2 uitstoot in 2030 te verminderen met 55%. Zonder participatie van burgers uit de EU lidstaten zal het moeilijk worden deze doelen te halen. Om Europese scholieren en studenten te betrekken bij de Europese aanpak van klimaatverandering is vanuit de Green deal de Education for Climate coalition opgezet.

De doelen van deze European Climate Coalition:

Our goals are to create a community led by teachers and students with their schools and networks and other educational actors, learn from as many relevant experiences as possible,bridge fragmentation between education sectors, domains and people.

We need you to co-create this community that involves the education community and existing initiatives in the EU, supports the exchange of experiences and expertise in education across the EU, offers a collaborative online space to unlock, develop and re-use innovative, concrete and engaging education for climate actions

Wat?

Volt pleit voor een gezamenlijke deelname aan de Education for Climate coalition van scholen in het voortgezet onderwijs + mbo.

Naast het bijdragen aan de aanpak van klimaatverandering, stimuleert dit project Europees burgerschap onder jongeren en de aandacht voor duurzaamheid op scholen. Ook zorgt het voor interactie en samenwerking tussen scholen en scholen in andere deelnemende steden in Europa. De gemeente zal dit project initiëren maar draagt het eigenaarsschap na overleg met deelnemende scholen over, al blijft het wel als partner betrokken in het project en zal het toezien op de uitvoering en kwaliteit. Hoe de gemeente precies betrokken blijft, zal worden vastgesteld na de start van het project en in overleg met deelnemende scholen.

Door de deelname van scholen worden leerlingen en studenten op het VO en MBO zich bewuster van de wereld om zich heen, de gevaren van klimaatverandering en mogelijke oplossingen. Door deelname aan de Coalition, voelen jongeren zich meer Europees burger, wordt de EU tastbaar en concreet en voelen zij zich meer verbonden met het probleem. Na bewustwording over de EU, kunnen HAVO en VWO scholen als volgende stap ook stimuleren dat leerlingen hun profielwerkstuk in deze richting doen. Ook kunnen scholen deelname aan het programma gebruiken in hun eigen beleid rondom duurzaamheid.

Hoe?

De gemeente start een campagne om scholen bewust te maken van de Education for Climate coalition en nodigt scholen uit om hier aan mee te doen. Dit gebeurt i.s.m. de organisatie van Education for Climate coalition. Scholen zullen worden uitgenodigd voor een door de gemeente betaald Education for Climate diner met een programma waarbij informatie en de meerwaarde van het project duidelijk wordt. De vorm van dit diner is vergelijkbaar met de eerdere MBO diners die de gemeente Amsterdam organiseerde.

Na dit diner wordt een bijeenkomst georganiseerd met de scholen die willen deelnemen om de aanpak te bespreken en de organisatie over te dragen aan een of meerdere deelnemende scholen. Hier zal worden besproken welke werkgroepen voor welke periode aan de slag gaan met dit project. Dit zal ook in samenspraak zijn met de organisatie van Education for climate coalition.

Na het overdragen van de organisatie aan de scholen zal de gemeente wel partner blijven in het project.

Middelen

Organisatie vanuit de gemeente om dit project op te zetten en een budget voor het diner en de persoon vanuit de gemeente die dit project zal initiëren en volgen.

Loading...