Selecteer een pagina

Standpunten en doelen

We zitten nog niet in de gemeenteraad. Dat willen we de volgende keer wel. Want wij willen iets bereiken in onze regio. 

Mee doen met Volt?

Ons beleidsprogramma

We hebben een beleidsprogramma. Best wel een goed programma, ook al zeggen we het zelf. Op weg naar een klimaatneutrale gemeente in 2030. Een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Waar genoeg woningen en kamers zijjn voor iedereen. En waar politiek gaat over de belangen van burgers en geen ‘spelletje’ is voor raadsleden.

Het programma is opgedeeld in hoofdstukken.  elk hoofdstuk begint met een korte opsomming van onze doelen. Het programma is een concept. Dat betekent dat je er nu nog invloed op kunt uitoefenen. Dus lees het. Stel er vragen over. Maak er opmerkingen bij. Wij lezen alles. En we vertellen je wat we met jouw vragen en opmerkingen hebben gedaan.

De gemeenteraadsverkiezingen lijken nog ver weg. Maar voor je het weet is het 2026. En dan moeten we er staan. Met een goed programma. Voor jou. En met jou.

Drie kernboodschappen

Wie Volt in de regio wil leren kennen begint met onze drie kernboodschappen. Dit is de lijdraad voor onze regionale plannen. We delen ze graag met je.

Een nieuwe generatie in de politiek

Jonge mensen in heel Europa werken aan verandering. Ze willen een nieuwe vorm van politiek die afrekent met nationalisme en populisme. Politiek waarbij samenwerking centraal staat om oplossingen te vinden voor de problemen van vandaag en morgen. Deze uitdagingen kunnen wij alleen oplossen als we op elk niveau samenwerken. Lokaal, nationaal en Europees. Volt heeft een nieuwe kijk op politiek en een positieve aanpak. We geven jongeren een stem, mensen meer inspraak en bouwen aan een duurzame toekomst voor iedereen. Ook op lokaal niveau gaan wij dit geluid laten horen.

Denk Europees, doe lokaal

Volt doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen als Europese partij. Dit betekent dat Volt ook lokaal altijd met een Europese blik kijkt naar zowel problemen als kansen. We vinden praktische oplossingen voor (lokale) problemen door de beste voorbeelden uit Europa naar Nederland te halen. Ook zetten we ons in om samenwerking over grenzen heen te verbeteren. Tot slot werken we aan meer kennis over Europa in de gemeente om duidelijk te maken hoe Europa en de gemeente elkaar raken.

Volt zorgt voor vertrouwen

Volt wil werken aan het vertrouwen tussen de politiek, de overheid en de burger. Het werken aan vertrouwen, het in gesprek gaan met iedereen en het creëren van inspraak zijn voor Volt de pilaren van een gezonde democratie. Daarom zetten wij ons in voor meer inspraak middels burgerfora en burger budgetten, voor meer transparantie over overheidsbesluiten en voor betere begeleiding van mensen die tussen wal en schip vallen. Volksvertegenwoordiging hoort dichtbij de kiezer vorm te krijgen en daar zet Volt zich voor in.

Inleiding:  Volt & de gemeenteraadsverkiezingen

Volt wil werken aan een Europese Unie die werkelijk zorgt voor een sociale en duurzame lokale samenleving. Voor iedereen; niet voor een paar gelukkigen. Voor Volt komt een dergelijk Europa niet alleen van bovenaf. Juist van onderop: vanuit het initiatief in de stad, wijk, straat en, bovenal, het individu.

Daarom doet Volt in 2026 in verschillende gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

In heel Europa zien wij wat de kracht is van mensen die samenwerken. Door te luisteren naar en van gedachten te wisselen met de burger geven we de democratie van nu vorm. Van het zuidelijkste puntje in Calabrië tot op de markt in Groningen, leggen wij onze oren te luisteren. Alleen via dat gesprek weet Volt wat leeft in Europa. En alleen dicht bij de burger kan er politiek gevoerd worden die de uitdagingen van en kansen voor die burger tot uitgangspunt neemt. We willen inwoners zoveel mogelijk ruimte en (financiële) ondersteuning bieden voor hun eigen ideeën. Daarom zetten we in op burgerfora, burger budgetten, een gekozen burgemeester en op zoveel mogelijk directe inspraak en dialoog. Voor de meeste mensen is de gemeente is eerste aanspreekpunt, dat aanspreekpunt moet staan als een huis.

Al deze overwegingen laten zien dat de vertegenwoordiging op lokaal niveau een logische volgende stap is voor Volt. Europa is niet alleen Brussel; Europa is – bij wijze van spreken – zichtbaar op iedere straathoek. Europa komt tot leven in de regio; in Rotterdam als havenstad, in Wageningen als kenniscentrum van voedsel en leefomgeving, in Amsterdam als een van de culturele hoofdsteden van Europa, in studentensteden door de aanwezigheid van studenten uit de rest van Europa en in Maastricht als stad die ons economisch en cultureel verbindt met onze Duitse en Belgische buren. Onze lokale vertegenwoordigers zijn de oren en ogen van mensen dichtbij en houden de Volt-vertegenwoordigers op landelijk en Europees niveau scherp.

Ons Europese verhaal klinkt ook door op lokaal niveau. Als inspiratie, als voorbeeld en als vergelijkingsmateriaal: denk aan de Weense aanpak van het woningtekort, een samenwerking tussen woningcorporaties, beleggers en overheid, of aan sanctuary cities zoals Barcelona, die vluchtelingen veilig opvangt. Of kijk naar Frankfurt, waar Volt een wethouder voor Digitale Zaken aan heeft gesteld om overheidsdiensten toegankelijker te maken en om te zorgen dat iedereen mee komt met de digitale veranderingen van deze tijd. [hier nog inzoomen op de inhoud van dit beleidsstuk, afhankelijk van uitkomsten redactie]

Volt staat voor een nieuwe generatie in de politiek. Deze generatie wil politiek waar nationalisme en populisme tot het verleden behoren, en waar grensoverschrijdende samenwerking de toekomst heeft. Volt brengt optimisme in de politiek met een radicaal positief geluid. Het is tijd om dat geluid ook op lokaal niveau te laten horen.

Denk Europees, doe lokaal

Loading...